Vurderer å åpne opp for utenlandske spillselskaper

Publisert i: 22.01.2015

Den nye regjeringen som ble innsatt i 2013 gav tidlig beskjed om at de skulle se nærmere på det norske spill-monopolet. Kulturdepartementet har i så måte hatt stor aktivitet og har blant annet åpnet opp for mindre pokerlag og at Poker-NM kan arrangeres i Norge. De har også legalisert proff-boksing her til lands. Men det mest debatterte området dreier seg om muligheten for å åpne opp for andre spillselskaper og her ble det lagt frem en ny rapport forrige uke.

Dette er rapporten

På oppdrag fra Kulturdepartementet har konsulentselskapet Rambøll fått oppgaven med å vurdere hva som vil være konsekvensene av å åpne opp for utenlandske spillselskaper. Formålet har vært at det skal deles ut lisenser, og hvor man gjennom en viss regulering blant annet skal sørge for at det betales penger som skal gå tilbake til idrett og kultur.

Ulik praksis i andre land

Det er ikke til å legge skjul på at Norge er et av få land i Europa hvor man fortsatt har et beskyttet marked i form av et monopol. Her er det Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som er eneste aktører som lovlig kan tilby pengespill. Likevel antar man at mellom 8 og 10 milliarder kroner hvert år blir «borte» i form av lekkasje av norske penger til utenlandske spillselskaper på internett.

Selv om Norge er et av få land som har bevart monopolet er det i følge Aftenposten relativt stor forskjell i praksis fra land til land i Europa:

•    Danmark: Liberaliserte markedet i 2012 og har gått for en ordning med lisenssystem
•    Sverige og Finland: Tilbyr ikke lisensordninger for lotteri og pengespill, tilsvarende som i Norge
•    Storbritannia: Har hatt lisensordning for lotteri og pengespill på internett siden 2007. Regelverket krever at en del av det tekniske utstyret som benyttes må være fysisk plassert i Storbritannia
•    Nederland: Delvis liberalisert
•    Tyskland: Tysklands 16 statlige selskaper kan delvis regulere dette, men det eksisterer også en fellesstatlig avtale
•    Belgia: Har en ordning som tillater at landbaserte spillselskaper kan tilby pengespill, under forutsetning av at serveren til selskapet er fysisk plassert i Belgia
•    Italia: Har hatt en kraftig liberalisering og regnes i dag som det største åpne spillemarkedet for nettbaserte pengespill i Europa.
•    Frankrike: Har hatt lisensordning for pengespill siden 2010.

Tror ikke på noen stor forskjell

I utredningen som Rambøll har gjort her i Norge har man også sett til hva som har vært gjort utenlands. I følge rapporten, hvor man bruker Danmark som eksempel, har liberaliseringen ført til små forskjeller i form av inntekter for samfunnet. For Norge sin del har denne konsekvensen altså blitt vurdert til å være større.

Spillselskapet Betsson var tidlig ute med å bestride dette og mente rapporten hadde tatt høyde for alt for lave verdier, samtidig som man ikke hadde vurdert andre ting en lisensordning kunne tilføre, slik som sponsor- og annonseinntekter.

Nå ligger ballen uansett hos Kulturdepartementet som vil ta videre stilling til hva som skal skje i denne saken.