Monopolet på pengespill videreføres

Publisert i: 05.01.2017

Norsk spillpolitikk har vært under sterkt press de siste årene. Debatten har vært drevet frem av sterk fremvekst av utenlandske aktører på det norske markedet, som igjen har lagt press på dagens modell med en monopol ordning. Etter forslag fra stortinget ble det vurdert å innføre en lisens ordning for å føre bedre tilsyn med de utenlandske aktørene, men etter lengre tids behandling har det blitt besluttet at man viderefører dagens ordning. Dermed fortsetter Norge å være et av de få landene med en monopolistisk ordning.Monopolet på pengespill videreføres

Tar hensyn til de spillavhengige

Like før jul la regjeringen frem sin konklusjon om at dagens modell med regulering av lotteri og pengespill skal videreføres. I en stortingsmelding uttaler kulturminister Linda Hofstad at dette gjøres av hensyn til de spillavhengige hvor hun mener at dagens ordning vil bedre ivareta disse:

«Meldingen legger opp til en helhetlig og robust modell for regulering av pengespill som vil stå seg i møte med den teknologiske utviklingen. Videre er hovedmålet å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å avgrense uheldig spilleatferd. Regjeringen mener at dagens modell der statlige aktører har enerett til å tilby storparten av pengespill er best egnet til å nå målet om et ansvarlig spilltilbud. Med et godt nasjonalt tilbud via Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og flere nye tiltak for å beskytte de regulerte aktørene, gjør vi enerettsmodellen mer robust», skriver Hofstad i stortingsmeldingen.

Vil se på særnorske tiltak

Det er også klart at regjeringen ønsker å samle alt som berører pengespillpolitikken i en lov. Her vil de viktigste tiltakene for en ansvarlig politikk bli fastsatt gjennom forskrifter. Hvilke konsekvenser dette vil få for utenlandske aktører er foreløpig tidlig å si, men det er klart at regjeringen vil ønske å se på særnorske tiltak mot spill-reklame på fjernsyn.

Det er en kjent sak at mange utenlandske online casino bruker store midler på å markedsføre sine tjenester på norske tv-kanaler som opererer fra utlandet. I dag er dette tillatt gjennom EØS avtalen, men det jobbes med å få til særnorske tiltak som vil forhindre dette. På samme måte kan man anta at dette vil sette ytterligere press på norske kjendiser som operer som ambassadører for selskapene.

Kan vente seg «finske bøter?»

Parallelt med debatten om lisensordning har det også vært mye diskusjon knyttet til personer som har hatt ambassadør roller i nettcasino. John Arne Riise (Betsson), Tome Damli Aaberge (Betsson) og John Carew (ComeOn) er blant offentlige personer som har hatt og fortsatt har slike roller. Med regjeringens nye kurs håper man at Lotteritilsynet vil få handlingsrom til å straffe og stoppe dette.

Actis, en organisasjon som jobber for å redusere spillavhengighet håper man kan innføre «finske bøter», som referer til en modell fra Finland hvor ambassadører for pengespill har blitt ilagt store bøter. Vi snakker om bøter opp mot en million kroner, og håpet til Actis er at man da vil kunne forhindre at dette skjer. Debatten om pengespill i Norge fortsetter, og vi kommer til å følge den videre. I løpet av de neste månedene vil den nye kursen i norsk spillpolitikk bli klarere, og vi holder deg som alltid oppdatert om det siste som skjer.